Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a) Tìm UCLN(60;70;90). b) Tìm BCNN(56;126). c) Khối 6 của một trường THCS có số học sinh từ khoảng

a) Tìm UCLN(60;70;90). b) Tìm BCNN(56;126). c) Khối 6 của một trường THCS có số học sinh từ khoảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a) Tìm (UCLN(60;,,70;,,90)).

b) Tìm (BCNN(56,;,,126)).

c) Khối 6 của một trường THCS có số học sinh từ khoảng (200) đến (300). Trong lần đi dã ngoại, nếu chia số học sinh này thành các nhóm có cùng sở thích, mỗi nhóm có (30) em, (40) em, (48) em thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

a) Ta có: (60 = {2^2}.3.5,,,;,,,,,,70 = 2.5.7,,,;,,,,,,90 = {2.3^2}.5)

Do đó (UCLN(60;,,70;,,90) = 2.5 = 10).

b) Ta có: (56 = {2^3}.7,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,126 = {2.3^2}.7)

 Do đó (BCNN(56,;,,126) = {2^3}{.3^2}.7 = 504).

c) Gọi (x)  là số học sinh khối (6), (x) là số tự nhiên và (left( {200 < x < 300} right).)

Vì nếu chia số học sinh này thành các nhóm có cùng sở thích, mỗi nhóm có (30) em, (40) em, (48) em thì vừa đủ nên ta có  (x,, vdots ,,30,,;,,x,, vdots ,,40,,;,,x,, vdots ,,48).

Suy ra (x in BC,(30;,,40;,,48)) .

Ta có: (30, = 2.3.5,,,;,,,,,,,,,,40 = {2^3}.5,,;,,,,,,,,,48 = {2^4}.3).

(begin{array}{l} Rightarrow BCNN(30,;,,40,;,,48) = {2^4}.3.5 = 240 Rightarrow BC{rm{ }}(30,;,,40,;,,48) = Bleft( {240} right) = left{ {0;{rm{ 24}}0;{rm{ 48}}0;{rm{ 72}}0;{rm{ }} ldots } right}end{array}).

Do đó: (x in left{ {0;{rm{ 24}}0;{rm{ 48}}0;{rm{ 72}}0;{rm{ }} ldots } right})

Lại có (200 < x < 300) nên (x = 240) (thỏa mãn điều kiện).

Vậy khối (6) có (240) học sinh.

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn