Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a=4 a=-6

a=4 a=-6

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi a = -4, hệ vô nghiệm

Ý kiến của bạn