Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

According to paragraph 3 what is the attitude of Robert

According to paragraph 3 what is the attitude of Robert

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

According to paragraph 3, what is the attitude of Robert Bell towards the customers?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Theo đoạn 3, thái độ của Robert Bell đối với khách hàng là gì?

A. Ông ấy xem họ như con ngỗng vàng cho công việc kinh doanh của mình.

B. Ông ta thể hiện sự thờ phượng ở dạng thuần khiết nhất đối với họ.

C. Ông ta coi họ như nô lệ hiện đại cho chủ nghĩa tiêu dùng.

D. Ông ấy duy trì một mối quan hệ cho và nhận lành mạnh.

Thông tin: Bell said, “It's significantly harder work and takes more time to become a bank, but having done that we can have a much better relationship with our customers and we can offer them a lot more products and services.”

Tạm dịch: Bell nói, "Công việc khó hơn đáng kể và mất nhiều thời gian hơn để trở thành ngân hàng, nhưng làm được điều đó, chúng tôi có thể có mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và chúng tôi có thể cung cấp cho họ nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn."

Chọn D.

Ý kiến của bạn