Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

According to paragraph 4 what is TRUE about organic foo

According to paragraph 4 what is TRUE about organic foo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

According to paragraph 4, what is TRUE about organic food?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Theo đoạn 4, điều gì là ĐÚNG về thực phẩm hữu cơ?

A. Nó được khuyến cáo rộng rãi bởi các bác sĩ về dinh dưỡng.

B. Nó đã được chứng minh để ngăn ngừa nhiều vấn đề sức khỏe.

C. Nó có thể gây ra một số loại ung thư hoặc dị ứng.

D. Nó cũng gây ra lo lắng cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Thông tin:

- Many health professionals disagree.

- They think agricultural chemicals cause health problems such as cancer or allergies.

- Few studies prove that organic foods prevent health problems.

Tạm dịch:

- Nhiều chuyên gia y tế lại không đồng ý. => A sai

- Họ cho rằng hóa chất nông nghiệp gây ra các vấn đề sức khỏe như ung thư hoặc dị ứng. => C sai

- Rất ít nghiên cứu chứng minh rằng thực phẩm hữu cơ ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe. => B sai

Chọn D.

Ý kiến của bạn