Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

According to the passage both black and white peppers

According to the passage both black and white peppers

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

According to the passage, both black and white peppers __________.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Theo đoạn văn, cả tiêu đen và tiêu trắng __________.

A. có cùng hương vị

B. có nguồn gốc từ các loại thực vật khác nhau

C. được nghiền từ hạt tiêu khô

D. thay đổi màu sắc sau khi chúng được xay nhỏ

Thông tin: White pepper, which has a more subtle flavour than black pepper, comes from the same peppercorns as black pepper.

Tạm dịch: Hạt tiêu trắng, có hương vị tinh tế hơn hạt tiêu đen, có chung nguồn gốc từ một loại hạt tiêu khô là hạt tiêu đen.

Chọn C.

Ý kiến của bạn