Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin tạo ra bằng kĩ thuật

ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin tạo ra bằng kĩ thuật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin tạo ra bằng kĩ thuật di truyền được đưa vào trong  tế bào Ecoli nhằm


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đưa ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin vào trong  tế bào Ecoli nhằm tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện, giúp cho việc sản xuất insulin nhiều hơn

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn