Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ai là người lãnh đạo trận đánh đó Giải chi

Ai là người lãnh đạo trận đánh đó Giải chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ai là người lãnh đạo trận đánh đó?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 6, trang 74.

Giải chi tiết:

Ngô Quyền là người lãnh đạo trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng.

Ý kiến của bạn