Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ai ở xa về có việc vào nhà thống lý Pá Tra thư

Ai ở xa về có việc vào nhà thống lý Pá Tra thư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý Pá Tra thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tầu ngựa.

Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta nói: nhà Pá Tra làm thống lý, ăn của dân nhiều, đồn Tây lại cho muối về bán, giầu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó còn bao giờ phải xem cái khổ mà biết khổ, mà buồn.

Nhưng rồi hỏi ra mới rõ cô ấy không phải con gái thống lý: cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lý.

Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Nêu xuất sứ và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

*Phương pháp: Tái hiện những kiến thức đã học về tác phẩm”Vợ chồng A Phủ”

Giải chi tiết:

1.Văn bản trên trích trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài.

2 - Xuất xứ: được rút ra trong tập tuyện Tây Bắc

- Tập truyện gồm 3 câu chuyện: Cứu đất cứu Mường

Mường Dơn

Vợ chồng A Phủ

- Hoàn cảnh ra đời: khi Tô Hoài theo bộ đội vào giải phóng Tây Bắc trong chiến dịch Tây Bắc trong 8 tháng, ở đây, ông đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu với người dân, gặp nhiều cảnh đời, nhiều câu chuyện, trong đó có câu chuyện người con gái Hơ-mông – Nguyên mẫu của cô Mị trong Vợ chồng A Phủ

- Giá trị: là một tác phẩm xuất sắc của văn học kháng chiến 1945 – 1975

Ý kiến của bạn