Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Alanin và anilin đều tác dụng với chất nào sau đây?

Alanin và anilin đều tác dụng với chất nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Alanin và anilin đều tác dụng với chất nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì cả 2 chất đều có nhóm NH2

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn