Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Almost medical doctors have had some training in psycho

Almost medical doctors have had some training in psycho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Almost medical doctors have had some training in psychology and psychiatry.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Lượng từ

Giải chi tiết:

Almost + all + N số nhiều: hầu hết

= Most + N số nhiều

Sửa: Almost => Almost all / Most

Tạm dịch: Hầu hết tất cả các bác sĩ y khoa đã được đào tạo một số về tâm lý học và tâm thần học.

Chọn A.

Ý kiến của bạn