Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Âm có cường độ 0,01W/m2. Ngưỡng nghe của âm này l

Âm có cường độ 0,01W/m2. Ngưỡng nghe của âm này l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Âm có cường độ 0,01W/m2. Ngưỡng nghe của âm này là I0 = 10-10W/m2. Mức cường độ âm là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn