Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Âm nghe càng cao nếu

Âm nghe càng cao nếu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Âm nghe càng cao nếu


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về sóng âm

Tần số càng lớn, âm càng cao

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn