Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Âm sắc của âm là một đặc trưng sinh lý của âm phụ thuộc

Âm sắc của âm là một đặc trưng sinh lý của âm phụ thuộc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Âm sắc của âm là một đặc trưng sinh lý của âm phụ thuộc vào


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về mối liên hệ giữa đặc trưng sinh lí và đặc trưng vật lí của âm.

Giải chi tiết:

Âm sắc của âm là một đặc trưng sinh lí phụ thuộc vào đồ thị dao động âm.

Chọn B.

Ý kiến của bạn