Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Amino axit là những hợp chất hữu cơ chứa các nhóm chức :

Amino axit là những hợp chất hữu cơ chứa các nhóm chức :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Amino axit là những hợp chất hữu cơ chứa các nhóm chức :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn