Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Amino axit X chứa 1 nhóm –NH<sub>2</sub> và 1 nhóm –COOH tro

Amino axit X chứa 1 nhóm –NH<sub>2</sub> và 1 nhóm –COOH tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Amino axit X chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử. Y là este của X với ancol đơn chức. My=89. Công thức của X và Y lần lượt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X: H2N – R – COOH

Ancol đơn chức: R’OH

=>Y: H2N – R – COOR’

MY = 89 => R + R’ = 29 => R’ = 15: CH3 – ; R=14: – CH2

=> X: H2N-CH2-COOH  và   Y: H2N-CH2-COOCH3

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn