Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl với %N =

Amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl với %N =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl với %N = 13,592%. Có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn X ? 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Amino axit có 1 nhóm NH2. %mN = 13,592%

=> M = 103g

Các công thức thỏa mãn : ( đánh số là vị trí của NH2 gắn vào)

C(1) – C(2) – C(3) – COOH        

C(4)(5)C(CH3) - COOH

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn