Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ampekế nào dưới đây là phù hợp nhất cho việc đo cường độ dòn

Ampekế nào dưới đây là phù hợp nhất cho việc đo cường độ dòn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ampekế nào dưới đây là phù hợp nhất cho việc đo cường độ dòng điện qua một bóng đèn pin (có cường độ dòng điện cho phép lớn nhất là 0,32A)?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn