Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ancol no mạch hở có công thức tổng quát chính xác nhất là

Ancol no mạch hở có công thức tổng quát chính xác nhất là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ancol no mạch hở có công thức tổng quát chính xác nhất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn