Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anh B anh X anh Y và anh C cùng là bảo vệ tại một nông

Anh B anh X anh Y và anh C cùng là bảo vệ tại một nông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anh B, anh X, anh Y và anh C cùng là bảo vệ tại một nông trường. Một lần, phát hiện anh Y lấy trộm mủ cao su của nông trường đem bán, anh C đã giam anh Y tại nhà kho với mục đích tống tiền và nhờ anh X canh giữ. Ngày hôm sau, anh B đi ngang qua nhà kho, vô tình nhìn thấy anh Y bị giam, trong khi anh X đang ngủ. Anh B định bỏ đi vì sợ liên lụy nhưng anh Y đã đề nghị anh B tìm cách giải cứu mình và hứa sẽ không báo cáo cấp trên việc anh B tổ chức đánh bạc nên anh B đã giải thoát cho anh Y. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Anh C và anh X.

Ý kiến của bạn