Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ

Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn