Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ánh sáng phát ra từ nguồn nào sau đây sẽ cho quang phổ vạch

Ánh sáng phát ra từ nguồn nào sau đây sẽ cho quang phổ vạch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ánh sáng phát ra từ nguồn nào sau đây sẽ cho quang phổ vạch phát xạ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn