Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ánh sáng từ hai nguồn kết hợp có bước sóng l1 = 5

Ánh sáng từ hai nguồn kết hợp có bước sóng l1 = 5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ánh sáng từ hai nguồn kết hợp có bước sóng l1 = 500 nm truyền đến màn tại một điểm có hiệu đường đi hai nguồn sáng là ∆d = 0,75 mm. Tại điểm này quan sát được gì nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng l2 = 750 nm?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn