Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anhchị hiểu như thế nào về ý nghĩa của từ “khổng lồ và

Anhchị hiểu như thế nào về ý nghĩa của từ “khổng lồ và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anh/chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của từ “khổng lồ”“bé li ti” trong hai câu thơ: “Tôi đã đọc đời mình trên lá/có thể khổng lồ, có thể bé li ti”


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích, lý giải.

Giải chi tiết:

Hai từ “khổng lồ” và “bé ti tí” có thể hiểu là:

- Nghĩa đen để nói về kích thước của những chiếc lá. Mỗi loài cây lại có những kích thước lá khác nhau, cây có lá “khổng lồ”, cây lại có lá “bé tí ti”.

- Từ đó có thể hiểu hai từ này trong câu thơ để nói về cuộc đời mỗi con người, có thể thành người “khổng lồ” đạt được nhiều thành tựu, thành công rực rỡ, cũng có thể “bé ti tí” sống khiêm nhường, lặng lẽ. Dù là người khổng lồ, hay bé tí ti thì cũng phải sống cuộc đời kiêu hãnh, đầy ý nghĩa.

Ý kiến của bạn