Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anilin (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub>) và phenol

Anilin (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub>) và phenol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn