Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ankan khi tham gia phản ứng cracking chỉ có thể bẻ gãy

Ankan khi tham gia phản ứng cracking chỉ có thể bẻ gãy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ankan khi tham gia phản ứng cracking chỉ có thể bẻ gãy mạch cacbon một lần duy nhất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của từng ankan.

Giải chi tiết:

Ankan khi tham gia phản ứng cracking chỉ có thể bẻ gãy mạch cacbon một lần duy nhất là C3H8.

PTHH: C3H8 → CH4 + C2H4

Đáp án C

Ý kiến của bạn