Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụ

Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1 : 1):  CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH­(e)?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn