Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anken X có công thức cấu tạo: CH<sub>3</sub>–CH<sub>2</sub>–

Anken X có công thức cấu tạo: CH<sub>3</sub>–CH<sub>2</sub>–

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B 

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn