Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ankin but-1-in có công thức cấu tạo là CH ≡ CH CH3 – C

Ankin but-1-in có công thức cấu tạo là CH ≡ CH CH3 – C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ankin but-1-in có công thức cấu tạo là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào cách gọi tên thay thế của ankin.


Tên gọi ankin = Số chỉ vị trí nhánh + tên mạch chính + số chỉ vị trí liên kết 3 + in

Giải chi tiết:

Ankin but-1-in có công thức cấu tạo là CH ≡ C – CH2 – CH3.

Chọn C.

Ý kiến của bạn