Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anna In my opinion some people should stay in rural are

Anna In my opinion some people should stay in rural are

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anna: "In my opinion, some people should stay in rural areas as well as work on agriculture."

Mark: “____”


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải chi tiết:

Anna: "Theo tớ, một số người nên ở lại nông thôn cũng như làm nông nghiệp."

Mark: "____"

A. Tớ không sợ tớ không đồng ý.

B. Tớ không chắc về điều đó.

C. Tớ rất xin lỗi, nhưng tớ đồng ý.

D. Không sao đâu, cảm ơn.

Phương án B phù hợp nhất.

Chọn B.

Ý kiến của bạn