Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anna organized a few games to the ice when the new stu

Anna organized a few games to the ice when the new stu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anna organized a few games to ____ the ice when the new students first arrived.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự kết hợp từ

Giải chi tiết:

Cụm từ: break the ice: phá vỡ rào cản, xóa tan ngại ngùng

 

Tạm dịch: Anna đã tổ chức một vài trò chơi để xóa tan ngại ngùng khi các học sinh mới đến.

Chọn A.

Ý kiến của bạn