Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Áp suất là    

Áp suất là    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Áp suất là

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

Ý kiến của bạn