Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

APEC là tên viết tắt của tổ chức Hiệp ước thương mại tự

APEC là tên viết tắt của tổ chức Hiệp ước thương mại tự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

APEC là tên viết tắt của tổ chức


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Giải chi tiết:

APEC là tên viết tắt của tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Chọn B

Ý kiến của bạn