Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Apparently hes turned over a new and hes not smoking a

Apparently hes turned over a new and hes not smoking a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Apparently he's turned over a new ____ and he's not smoking any more.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn