Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Are you joking David a new car last week I am sure tha

Are you joking David a new car last week I am sure tha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Are you joking? David ______ a new car last week. I am sure that he does not have money.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn