Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

ARN là hệ gen của đối tượng sinh vật nào dưới đây?

ARN là hệ gen của đối tượng sinh vật nào dưới đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ARN là hệ gen của đối tượng sinh vật nào dưới đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

RNA là hệ gen của một số loại virus . ví dụ như virus HIV

Một số virus có hệ gen là DNA

100% vi  khuẩn có hệ gen là DNA

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn