Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Athletics were his favourite sport when he was a high s

Athletics were his favourite sport when he was a high s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Athletics were his favourite sport when he was a high school student.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Giải chi tiết:

“Athletics” (điền kinh) là danh từ chỉ 1 môn thể thao => động từ theo sau chia ở dạng số ít

Sửa: were => was

Tạm dịch: Điền kinh là môn thể thao yêu thích của anh ấy khi còn là học sinh trung học.

Chọn A.

Ý kiến của bạn