Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Axit acrilictác dụng được với tất cả các chất sau:

Axit acrilictác dụng được với tất cả các chất sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Axit acrilictác dụng được với tất cả các chất sau:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Axit acrylic : CH2=CHCOOH

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn