Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Axit axetic (CH<sub>3</sub>COOH) và este etyl axetat (CH<sub

Axit axetic (CH<sub>3</sub>COOH) và este etyl axetat (CH<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Axit axetic (CH3COOH) và este etyl axetat (CH3COOC2H5) đều phản ứng đư­ợc với


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn