Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3</sub

Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ 0,1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

    Ta có : 2 Số C ≤ Số H + 2 

2.3n ≤ 5n + 2 

6n ≤ 5n + 2 

n ≤ 2 TH1 : n = 1 nhìn vào công thức này ta thấy số Hidro bị lẻ ( loại ) 

TH2 : n = 2 ( chọn ) --> C6H10O4 ( Từ đây ta có thể suy ra công thức trên là Axit

Cacboxylic nhị chức ) Có thể viết là C4H8(COOH)2 C4H8(COOH)2 + 2NaHCO3 --> C4H8(COONa)2 + 2H2O + 2CO2 

0,01 -------------- ----------- ------------ ------ ----- ---> 0,02 (mol) 

100 ml = 0,1 lit 

n C4H8(COOH)2 = 0,1 . 0,1 = 0,01 (mol) 

V CO2 = 0,02 . 22,4 = 0,448 (lit) 

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn