Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

B = ( 35 )^4.( 53 )^3

B = ( 35 )^4.( 53 )^3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(B = {left( {frac{3}{5}} right)^4}.{left( {frac{5}{3}} right)^3})


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}B = {left( {frac{3}{5}} right)^4}.{left( {frac{5}{3}} right)^3},;;;;;;; = frac{{{3^4}}}{{{5^4}}}.frac{{{5^3}}}{{{3^3}}};;;;;;; = frac{{{3^4}{{.5}^3}}}{{{5^4}{{.3}^3}}};;;;;;; = frac{3}{5}.end{array})

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn