Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

b Vì sao có sự khác biệt đó Giải chi tiết-

b Vì sao có sự khác biệt đó Giải chi tiết-

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

b. Vì sao có sự khác biệt đó?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải thích.

Giải chi tiết:

- Hầu hết các nước ở châu Á, châu Phi là nước thuộc địa, nửa thuộc địa hoặc phụ thuộc của chủ nghĩa đế quốc và tay sai nên sau Chiến tranh thế giới thứ hai, họ đấu tranh để giành độc lập và chủ quyền đã bị mất.

- Các nước Mĩ Latinh sớm giành được độc lập nhưng lại bị lệ thuộc vào Mĩ và họ đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ để giải phóng nhân dân và giữ vững độc lập, chủ quyền.

Ý kiến của bạn