Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ba ánh sáng đơn sắc tím vàng đỏ truyền trong nước với t

Ba ánh sáng đơn sắc tím vàng đỏ truyền trong nước với t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba ánh sáng đơn sắc tím, vàng, đỏ truyền trong nước với tốc độ lần lượt là (v_t,v_v,v_d). Hệ thức đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tốc độ truyền sóng: (v = dfrac{c}{n})


Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc: ({n_{do}} < {n_{cam}} < {n_{vang}} < {n_{luc}} < {n_{lam}} < {n_{cham}} < {n_{tim}})

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}v = dfrac{c}{n}\{n_d} < {n_v} {v_v} > {v_t})

Chọn B.

Ý kiến của bạn