Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ba bóng đèn có điện trở bằng nhau chịu được hiệu điện t

Ba bóng đèn có điện trở bằng nhau chịu được hiệu điện t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba bóng đèn có điện trở bằng nhau, chịu được hiệu điện thế định mức 6V. Phải mắc ba bóng đèn theo kiểu nào vào hai điểm có hiệu điện thế 18V để chúng sáng bình thường?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức của mạch mắc nối tiếp:  (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{U = {U_1} + {U_2}}\{I = {I_1} = {I_2}}end{array}} right.)


Công thức của mạch mắc song song: (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{U = {U_1} = {U_2}}\{I = {I_1} + {I_2}}end{array}} right.)

Giải chi tiết:

Hiệu điện thế của mạch: (U = 18V)

Đèn sáng bình thường thì:  (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{{U_1} = 6V}\{{U_2} = 6V}\{{U_3} = 6V}end{array}} right.)

Khi mắc ba bóng đèn mắc nối tiếp với nhau:

(U = {U_1}{rm{ + }}{U_2}{rm{ + }}{U_3} = 18V)

Thật vậy: Khi mắc Đ1 nối tiếp Đ2 nối tiếp Đ3 

( Rightarrow I = {I_1} = {I_2} = {I_3},,,(1))

Mà ({R_1} = {R_2} = {R_3},,,(2))

Từ (1) và (2) suy ra:

(begin{array}{*{20}{l}}begin{array}{l}{U_1} = {U_2} = {U_3}\ Rightarrow U = {U_1} + {U_2} + {U_3} = 3{U_1} = 18V Rightarrow {U_1} = 6Vend{array}\{ Rightarrow {U_2} = {U_3} = 6V}end{array})

Vậy 3 đèn sáng bình thường.

Chọn D.

Ý kiến của bạn