Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ba của bạn nhỏ đã có thái độ như thế nào khi thấy cây x

Ba của bạn nhỏ đã có thái độ như thế nào khi thấy cây x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba của bạn nhỏ đã có thái độ như thế nào khi thấy cây xoài bị đốn phần cành ngả sang nhà hàng xóm ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý.

Giải chi tiết:

Thở dài không nói gì, vẫn tiếp tục sống tốt và biếu xoài.

Chọn A.

Ý kiến của bạn