Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Bà đi thẳng vào trong bếp lúi húi xếp hàng vào một xó

“Bà đi thẳng vào trong bếp lúi húi xếp hàng vào một xó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Bà đi thẳng vào trong bếp lúi húi xếp hàng vào một xó, rồi lẳng lặng ra bậc cửa ngồi ôm má nghĩ ngợi” (Làng – Kim Lân), vị ngữ trong câu trên là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Các thành phần chính của câu

Giải chi tiết:

- Trong câu gồm có 2 thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ.

+ Chủ ngữ dùng để chỉ sự vật (người, con vật, đồ vật, cây cối…) được nói đến ở Vị ngữ.  Chủ ngữ thường do Danh từ (cụm Danh từ) hoặc Đại từ đảm nhiệm.

+ Vị ngữ nêu hoạt động, trạng thái, tính chất, vị trí để miêu tả hoặc nhận xét người hoặc sự vật được nói đến ở Chủ ngữ. Vị ngữ thường do Động từ (cụm Động từ) hoặc Tính từ (cụm Tính từ) tạo thành.

- Phân tích cấu tạo câu: Bà đi thẳng vào trong bếp lúi húi xếp hàng vào một xó, rồi lẳng lặng ra bậc cửa ngồi ôm má nghĩ ngợi.

+ Chủ ngữ: Bà

+ Vị ngữ: đi thẳng vào trong bếp lúi húi xếp hàng vào một xó, rồi lẳng lặng ra bậc cửa ngồi ôm má nghĩ ngợi.

Ý kiến của bạn