Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ba loài ếch – Rana pipiens, Rana clamitans và Rana sylvatica

Ba loài ếch – Rana pipiens, Rana clamitans và Rana sylvatica

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba loài ếch – Rana pipiens, Rana clamitans và Rana sylvatica – cùng sinh sống trong một cái ao, song chúng bao giờ cũng bắt cặp đúng với các cá thể cùng loài vì các loài ếch này có tiếng kêu khác nhau. Đây là ví dụ về loại cách li nào và là kiểu cách li gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Không bắt cặp với nhau =>  cách li  trước hợp tử

Không bắt cặp vì tiếng kêu khác nhau => Cách li tập tính

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn