Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bà Ngoại có một số quả dâu tây bà cho chị 14 số quả dâu

Bà Ngoại có một số quả dâu tây bà cho chị 14 số quả dâu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bà Ngoại có một số quả dâu tây, bà cho chị (frac{1}{4}) số quả dâu tây đó, cho em (frac{2}{5}) số quả dâu tây đó. Hỏi ai được bà Ngoại cho nhiều dâu tây hơn?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu số hai phân số (chỉ số dâu tây bà Ngoại cho chị và cho em) sau đó, so sánh hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào lớn hơn thì là người đó được số dâu tây nhiều hơn.

Giải chi tiết:

Ta có: Bà cho chị (frac{1}{4}) số quả dâu tây đó

Cho em: (frac{2}{5}) số quả dâu tây đó

Mà (frac{1}{4} = frac{{1 times 5}}{{4 times 5}} = frac{5}{{20}}); và (frac{2}{5} = frac{{2 times 4}}{{5 times 4}} = frac{8}{{20}})

( Rightarrow )(frac{5}{{20}} < frac{8}{{20}}) hay (frac{1}{4} < frac{2}{5})

Vậy bà cho em nhiều dâu tây hơn.

Ý kiến của bạn