Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ba tế bào sinh tinh đều có kiểu gen

Ba tế bào sinh tinh đều có kiểu gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba tế bào sinh tinh đều có kiểu gen frac{AB}{ab} DdEe giảm phân bình thường nhưng xảy ra hoán vị gen ở 2 trong 3 tế bào. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mỗi tế bào hoán vị  sinh ra 4 giao tử => 2 teess bào hoán vị có kiểu gen khác nhau  2 x 4 = 8 kiểu

1 tế  bào không hoán vị sinh ra : 2 giao tử

Số kiểu gen tối đa là 10

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn