Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào Vào mùa hoa Vào m

Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào Vào mùa hoa Vào m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý

Giải chi tiết:

Chọn đáp án: B. Vào mùa xuân.     

Ý kiến của bạn