Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bài văn trên tả cảnh gì Cảnh ghe xuồng vùng sông nước N

Bài văn trên tả cảnh gì Cảnh ghe xuồng vùng sông nước N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bài văn trên tả cảnh gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý

Giải chi tiết:

Chọn đáp án: B. Lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khơ-me Nam Bộ.

Ý kiến của bạn